logo

OPP

Fundacja im. Stefanii Woytowicz jest zarejstrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Organizacja Pożytku Publicznego.
Prosimy o przekazanie  1% podatku dochodowego na naszą rzecz.

Numer rachunku bankowego Fundacji:
Bank Spółdzielczy O/Jasło
95862710112001001908310001