Obóz językowo-edukacyjny dla Polonii z Ukrainy

„Obóz językowo-edukacyjny dla Polonii z Ukrainy” – 01.07.-11.07. 2014 r.  W obozie wezmą udział młodzi ludzie w wieku 12 – 17 lat, skupieni w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Drohobyczu oraz aktywna młodzież jasielska.

Celem obozu jest pomoc młodym ludziom z Polonii w pogłębianiu i kultywowaniu związku z Macierzą, poprzez doskonalenie znajomości języka polskiego w praktyce (w tym poprzez codzienne kontakty z grupą rówieśniczą) oraz wiedzy na temat historii Polski, pogłębionej poprzez wycieczki edukacyjne. Obóz językowo-edukacyjny będzie zorganizowany w Ośrodku Rekreacyjno – Wypoczynkowym „Pod Jodłą” w Krempnej – Powiat Jasielski. Zadanie zostanie zrealizowane dzięki pomocy finansowej MSZ, UM w Jaśle oraz sponsorów.

Msza oraz koncert w 1. rocznicę śmierci Karola Głowy

news